Bli Stödmedlem

Som stödmedlem bidrar du till Kungälvs BTKs fortsatta möjligheter att erbjuda bordtennis för alla i Kungälvs kommun. Mer specifikt bidrar du till hyran, som kostar ca 350 kr/kvm och år, för nya hallen vi planerar att flytta in i hösten 2023.

Du bidrar med 350 kr/kvm, alt 1000 för 4 kvm. Du får också möjligheten att namnge denna yta i nya hallen!

Stödmedlemskap som tecknas nu gäller säsongen 2023/24.

Alla stödmedlemmar kommer också bli inbjudna till ett årligt event!